Değerli Öğrenciler,

Günümüzde rekabet kavramı yalnızca işletmelerle sınırlı kalmayıp bireyleri de kapsamaktadır. Yoğun rekabet içinde kendini geliştiren, araştırmaya meraklı, bulunduğu çevrede katma değer oluşturan, etik ve sorumlu bakış açısına sahip akademisyenler, yönetici, çalışan ve girişimciler fark yaratmaktadır.

Altınbaş Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans ve Doktora Programları, hem akademik alanda ilerlemek isteyen adaylarla birlikte iş hayatında kendini geliştirmek ve yükselmek isteyen, hem de girişimci olarak fark yaratmak isteyen adaylara yönelik bir içerik sunmaktadır.

İş hayatının merkezindeki konumu yalnızca ulaşım açısından değil; aynı zamanda profesyonellerin derslere misafir edilmesi, iş hayatıyla ilgili konferanslar düzenlenmesi ve farklı kurumlardan adayların bir araya geldiği bir ortam yaratması açısından avantajları beraberinde getirmektedir. Hem akademik hem de iş hayatıyla bağlantılı deneyimli akademik kadrosu ve güncel müfredatı ile kendini farklılaştıran bir program ile çağın gereklerini sunan bir program mevcuttur. Üniversitemizin markası haline gelmiş konferanslar, öğrencileri alanının önemli isimleriyle bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca dijital eğitim konusunda altyapı çalışmalarını yürüten üniversitemiz, UZEM sistemi ile öğrencilerinin gelişen ve değişen ihtiyaçlarına hızlı cevap verme konusunda da başarılı kurumlardan biridir.

Akademik ve profesyonel hayatta başarılı olma ve topluma katkı sunma hedefinde olan adaylarımızı işletme yüksek lisans ve doktora programlarına bekliyoruz.

 

Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül BAYRAKTAROĞLU GÜNER
İşletme Anabilim Dalı Başkanı