Değerli Öğrenciler,

Günümüz işletmeleri değişken, belirsiz, karmaşık ve muğlak olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu bu rekabetçi ortam işletmelerin kaynaklarını en etkin şekilde yönetmesini zorunlu kılmaktadır. Temel endüstri mühendisliği konuları olan, örneğin optimizasyon, üretim ve envanter planlama, ve finansal yönetime konularında donanımlı bireyler bu hedefleri yerine getirmek konusunda işletmelerde aktif rol almaktadırlar.

Endüstri Mühendisliği Yüksek lisans programının amacı söz konusu alanlarda uzmanlaşmak isteyen öğrencilerimizi, teorik ve pratik alandaki bilgilerle donatmaktır. Amacımız, işletmelerin ihtiyaç duyduğu, teori ile pratiği birleştiren profesyoneller yetiştirmektir. 

Dr. Öğr. Üyesi Fatih YİĞİT
Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı