Değerli Öğrenciler,

Elektrik-Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı olarak, geleceğin teknolojilerini şekillendirmeyi ve öğrencilerimizin mükemmeliyetini teşvik etmeyi birincil görev olarak kabul ediyoruz. Bu mesaj, bölümümüzün misyonunu ve vizyonunu özetleyerek, öğrencilerimize, akademik kadromuza ve dış dünyaya yönelik taşıdığımız tutkuyu yansıtmayı amaçlamaktadır.

Elektrik-Bilgisayar Mühendisliği, çağımızın vazgeçilmez bir alanıdır. İleri teknolojiyi, bilgisayarları, elektrik sistemlerini ve dijital dönüşümü içeren bu disiplin, modern toplumların temelini oluşturur. Biz, bu alanda yapılan araştırmaların ve öğrenci projelerinin toplumumuzun yaşam kalitesini artırma potansiyelini taşıdığına inanıyoruz. Anabilim Dalı olarak, teknolojik yenilikleri takip etmek ve bu alanda öncü olmak amacıyla sürekli çalışıyoruz.
 
Öğrencilerimiz, geleceğin liderleri ve problem çözücüleri olma yolunda büyük bir adım atıyorlar. Onlara mühendislik ve bilgisayar bilimi alanlarında sadece temel bilgi vermekle kalmıyor, aynı zamanda yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini geliştirmeleri için de destek oluyoruz. Onların gelecekteki projelerimizin temelini oluşturacaklarına olan güvenimiz tamdır.
 
Ayrıca, bilim ve teknoloji dünyasının her alanında, özellikle de kadınların ve azınlıkların katılımını teşvik etmek için çabalıyoruz. Çeşitliliğin ve farklı bakış açılarının, inovasyon ve ilerlemeye olan katkısını vurguluyoruz. Bu değerleri benimseyen öğrencilerimizin, geleceğin teknolojik sorunlarına daha iyi çözümler sunacaklarına inanıyoruz.
 
Sonuç olarak, bu mesajın Elektrik-Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı olarak taşıdığımız tutkuyu ve hedeflerimizi yansıttığını umuyoruz. Öğrencilerimizin ve öğretim üyelerimizin katkıları olmadan bu misyonu gerçekleştirmek mümkün olmazdı. Hep birlikte, geleceğin teknolojilerini inşa etmeye devam edeceğiz.
 
Bu süreçteki desteğiniz ve katkılarınız için şimdiden teşekkür ederim. Bölümümüzün başarılarına katkıda bulunan herkesi bir kez daha saygıyla selamlıyorum.

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KOYUNCU
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı