Değerli Öğrenciler,

Programın temel amacı, kültürel ve doğal açıdan son derece zengin olan ülkemizde, bu niteliklerin korunması için çağdaş ama özgün ürünler üretecek, doğru araştırma ve uygulamalar yapacak nitelikli uzman gereksinimini karşılamak, teorik ve pratik arasında giderek derinleşen ayrılık ve aykırılıkları sorgulayan ve her iki alanda da üst düzeyde bilgilenmiş eleman yetiştirmeye katkı sağlamaktır. Bu nedenlerle mimar, iç mimar, peyzaj mimarı, şehir plancısı lisans diploması olanlara açılacak olan Mimarlık Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları disiplinlerarası etkileşim, iletişim gereksinimlerini karşılamayı hedefleyen lisansüstü programlardan biridir. 

Mimarlık alanlarında lisans eğitimini tamamlamış bireylerin, mesleklerini uluslararası seviyede yapabilecek, üretken yüksek mimarlar olarak yetiştirmesi; mimari tasarımın kuramsal ve uygulama alanlarında uzmanlık kazanmaları programın ana önceliklerindendir. Mimarlık disiplininde ulusal ve uluslararası koşullara uygun araştırma ve geliştirme çalışmalarının tasarlanması ve uygulanması yetkinliklerine sahip nitelikli uzman mimar/tasarımcılar yetiştirerek; bu tasarımcıların mimari tasarıma yönelik yaratıcı ve yenilikçi fikirlerle donatılmalarını sağlamak programın hedeflerinden biridir. Ayrıca öğrencilerimizin Mimarlık disiplini içinde yaptıkları bilimsel araştırmaların sonuçlarını bilim dünyası ile paylaşarak bilime özgün katkılar yapmaları amaçlanmaktadır.  

Dr. Öğretim Üyesi Can UZUN
Mimarlık Anabilim Dalı Başkanı