Doç. Dr. Hakan KAYGUSUZ

Anabilim Dalı Başkanı
E posta: hakan.kaygusuz@altinbas.edu.tr

Prof. Dr. Feride SEVERCAN

E posta: feride.severcan@altinbas.edu.tr

Doç. Dr. Şükriye KARADAYI

E posta: sukriye.karadayi@altinbas.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Murat ŞENIŞIK

E posta: ahmet.senisik@altinbas.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Cansu VATANSEVER

E posta: cansu.vatansever@altinbas.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ayça MOLLAOĞLU

E posta: ayca.mollaoglu@altinbas.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gizem Zengin ERSOY

E posta: gizem.ersoy@altinbas.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Tuba GÖZET

E posta: fatma.gozet@altinbas.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Merve Yavuz DÜZGÜN

E posta: merve.duzgun@altinbas.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Handan Tanyıldızı KÖKKÜLÜNK

E posta: handan.kokkulunk@altinbas.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gülkızılca YÜRÜR

E posta: gulkizilca.yurur@altinbas.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Vardar YEL

E posta: nurcan.vardar@altinbas.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Özge SEÇMELER

E posta: ozge.secmeler@altinbas.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Özlem KURNAZ

E posta: ozlem.kurnaz@altinbas.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Garip USTAOĞLU

E posta: sebnem.garip@altinbas.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Şehnaz KANLI

E posta: sehnaz.kanli@altinbas.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Naime GEDİK

E posta: tugce.gedik@altinbas.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Yücel YÜCEL

E posta: yasemin.yucel@altinbas.edu.tr

Arş. Gör. Burcu ORHAN

E posta: burcu.orhan@altinbas.edu.tr

Arş. Gör. Osman Mutluhan UĞUREL

E posta: osman.ugurel@altinbas.edu.tr