1)Tezli programa geçmek isteyen öğrenci asgari şartları (Örnek: ALES puanı ve GANO en az 2,5 ) sağlıyor ise en geç 5. Dönem başında akademik takvimde ilan edilen programlar arası geçiş süresi içinde akademik danışmanı ile doldurduğu dilekçeyi Anabilim Dalı Başkanlığına sunar.

2) Talep Anabilim Dalı Kurulu tarafından uygun bulunduğu taktirde EBYS den Enstitüye iletilir.
 
3) Tezli programa geçiş başvurusu EYK da karara bağlanır ve geçişi kabul edilen öğrenciye tezsiz programda geçirdiği süre dahil olmak üzere, 6 dönemi geçmeyecek şekilde ek süre verilir.
 
4) EYK kararı SIS sitemine işlenir ve öğrenciye e-posta ile bildirilir.
 
Not 1: Öğrenci program değişikliği nedeni ile yeni bir öğrenci numarası alır.
Not 2: Tezli ve Tezsiz Programlar arasında geçiş eğitim süreci boyunca sadece bir kere yapılır.
Not 3: Geçiş yapılacak programla uyumu açısından dersler sayısına göre değil içeriğine göre intibak ettirilir.
 
**Başvurulan programın ilgili akademik yılda belirlenen liste fiyatı üzerinden, intibak edilen dersler için toplamda %70’i geçmeyecek şekilde ders başına %10 indirim sağlanır.