PERİODONTOLOJİ DOKTORA PROGRAMI

Program, periodontoloji bilim dalınının yanında; oral implantoloji, farmakoloji, anatomi, mikrobiyoloji, patoloji, vb. bilim dallarını içermektedir. Bu programdan mezun olan öğrenci periodontoloji ve oral implantoloji bilimine bütünsel bakış açısı ile yaklaşır ve diş ve implant çevresindeki dokuların sağlık ve hastalıktaki durumlarını tespit eder, hastalıkların teşhis ve tedavilerini ve elde edilen sağlığın idamesi ile koruyucu yaklaşımları ileri yetkinlikte uygular. Öğrencilerin iletişim becerileri gelişir. Takım çalışmasına yatkın olurlar. Liderlik becerileri gelişen bireyler topluma ve hastalarına karşı ahlaki ve etik sorumluluklarını bilir. Profesyonel davranış biçimini benimser. Hastaları ile etkin, interaktif ve empati üzerine ilişki kurar. Uyguladığı tedavilere ait uzun dönem başarıda hasta uyumunun önemini kavrar. Profesyonel bilgiyi hasta ve gerektiğinde farklı disiplinlerden hekimler ile sözlü ve yazılı paylaşma becerisine sahip olur. Diş hekimliği temel bilimleri ile ilgili genel ve periodontoloji ile ilgili kapsamlı ve ayrıntılı bilgiye sahip olur. Periodontoloji ve implantoloji ile ilgili klinik uygulamaları uygulama becerisine sahip olur. Teşhis ve tedavi planını kapsamlı olarak yaparak hastanın bireysel beklentilerini karşılarlar. Hastalarına ait tedavileri vaka olarak hazırlar, sunar ve tartışır. Periodontoloji bilimi ile ilgili farklı konularda araştırma hipotezini oluşturacak, yönetecek, sonuçlandıracak ve tartışacak analitik becerilere sahip olur. Araştırma metodolojisine ait kazandığı becerileri farklı ortamlara transfer etme yetisine sahip olur. İleri periodontoloji ve implant cerrahisinde yetki ve yeterliliğin kazanılması esas amacımızdır; fakat bu amaca klinik ve temel araştırma becerilerinin geliştirilmesi, kritik düşünme, mükemmellik ve detayların değerlendirilmesi de eşlik etmelidir.

Eğitim Yeri: Bakırköy Sağlık Kampüsü.

Eğitim Saati: Hafta içi 9.00 – 17.00 saatleri arasında gerçekleşmektedir.

Eğitim Dili: Periodontoloji Doktora Programı İngilizce olarak sunulmaktadır.

Program: Periodontoloji Doktora Programı; doktora ders aşaması, doktora yeterlik sınavı ve doktora tezi aşamasından oluşmaktadır.
Başvuru için tıklayınız.