1) Tezsiz programa geçmek isteyen öğrenci en geç 3. dönem başında akademik takvimde ilan edilen programlar arası geçiş süresi içinde yazdığı dilekçeyi akademik danışmanı ile doldurur ve Anabilim Dalı Başkanlığına sunar. 

2) Talep Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından uygun bulunduğu taktirde EBYS den Enstitüye iletilir.

3) Tezsiz programa geçiş başvurusu EYK da karara bağlanır ve geçişi kabul edilen öğrenciye program yükümlülüklerini tamamlamak için verilecek süre, kalan ders sayısına göre belirlenir. 4 derse kadar ve proje dersini tamamlaması gereken öğrencilere “2” dönem ek süre verilir.

4) EYK kararı SIS sitemine işlenir ve öğrenciye mail ile bildirilir.

Not 1: Öğrenci program değişikliği nedeni ile yeni bir öğrenci numarası alır.
Not 2: Tezli ve Tezsiz Programlar arasında geçiş eğitim süreci boyunca sadece bir kere yapılır.
Not 3: Geçiş yapılacak programla uyumu açısından dersler sayısına göre değil içeriğine göre intibak ettirilir.

**Başvurulan programın ilgili akademik yılda belirlenen liste fiyatı üzerinden, intibak edilen dersler için toplamda %70’i geçmeyecek şekilde ders başına %10 indirim sağlanır.