Değerli Öğrenciler,

Periodontoloji Doktora Programı, 4 yıl süren uluslararası bir programdır ve program dili İngilizcedir. Bu program öğrencilere periodontoloji bilimine ait derin bir bakış açısı ile yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmayı hedefler.

Bu program sadece periodontoloji anabilim dalını değil, oral implantoloji, farmakoloji, anatomi, mikrobiyoloji, histoloji, immunoloji, biyoistatistik ve patoloji vb. bilim dallarını içermektedir. Bu programdan mezun olan öğrenci periodontoloji ve oral implantoloji bilimine bütünsel bakış açısı ile yaklaşır ve diş ve implant çevresindeki dokuların sağlık ve hastalıktaki durumlarını tespit eder, hastalıkların teşhis ve tedavilerini ve elde edilen sağlığın idamesi ile koruyucu yaklaşımları ileri yetkinlikte uygular. Öğrencilerin iletişim becerileri gelişir. Takım çalışmasına yatkın olurlar. Liderlik becerileri gelişen bireyler topluma ve hastalarına karşı ahlaki ve etik sorumluluklarını bilir. Profesyonel davranış biçimini benimser. Hastaları ile etkin, interaktif ve empati üzerine ilişki kurar. Uyguladığı tedavilere ait uzun dönem başarıda hasta uyumunun önemini kavrar. Profesyonel bilgiyi hasta ve gerektiğinde farklı disiplinlerden hekimler ile sözlü ve yazılı paylaşma becerisine sahip olur. Diş hekimliği temel bilimleri ile ilgili genel ve periodontoloji ile ilgili kapsamlı ve ayrıntılı bilgiye sahip olur, periodontoloji ve implantoloji ile ilgili klinik uygulamaları uygulama becerisine sahip olur. Teşhis ve tedavi planını kapsamlı olarak yaparak hastanın bireysel beklentilerini karşılarlar. Hastalarına ait tedavileri vaka olarak hazırlar, sunar ve tartışır. Periodontoloji bilimi ile ilgili farklı konularda araştırma hipotezini oluşturacak, yönetecek, sonuçlandıracak ve tartışacak analitik becerilere sahip olur. Araştırma metodolojisine ait kazandığı becerileri farklı ortamlara transfer etme yetisine sahip olur. İleri periodontoloji ve implant cerrahisinde yetki ve yeterliliğin kazanılması esas amacımızdır fakat bu amaca klinik ve temel araştırma becerilerinin geliştirilmesi, kritik düşünme, mükemmellik ve detayların değerlendirilmesi de eşlik etmelidir. Bu programdan mezun olan bireyler akademide çalışabilir veya klinisyen olarak kamu veya özel sektörde görev alabilir. Sürekli gelişim felsefesini benimseyen ve takım çalışmasına yatkın gençleri aramızda görmekten ve seçtikleri yolda ilerlemeleri için onlara destek olmaktan mutluluk duyacağımızı belirtmek isterim. 

Periodontoloji Yüksek Lisans Programı, 2 yıl süren bir programdır ve program dili Türkçedir. Periodontoloji Yüksek Lisans programı periodontoloji, oral implantoloji, farmakoloji, anatomi, mikrobiyoloji, histoloji, patoloji, immunoloji ve istatististik vb. bilim dallarını da içermektedir. Bu programdan mezun olan öğrenci uzman seviyesinde periodontoloji ve oral implantoloji uygulamalarını yapacak düzeyde teorik bilgi ve klinik tecrübeye sahip olur.

Diş ve implant çevresindeki dokuların sağlık ve hastalıktaki durumlarını tespit eder, tedavilerini yapar, elde edilen sağlığı idamesini sağlar ve koruyucu yaklaşımları uzman seviyesinde uygular. 

Bu programdan mezun olan öğrenci araştırmacı, analitik, problemi çözücü, iletişim becerileri kuvvetli, takım çalışmasına yatkın olur. Diş hekimliği pratiğini daha kapsamlı anlayarak periodontoloji ve oral implantoloji ile ilgili güncel ve modern bilgiye sahip olur. Topluma ve hastalarına karşı ahlaki ve etik sorumluluklarını bilir. 

Fakültemiz idari, akademik ve teknik altyapısı ile yüksek lisans eğitimi verme kalite ve kapasitesine sahiptir. Teknoloji ve çevre dostu altyapısına sahip sağlık kampüsü ve diş hastanesi, 2 öğrenci başına düşen 1 öğretim üyesi, tek şifreyle dünyanın tüm bilgi merkezlerine ulaşım sağlayan kütüphanesi, en son teknoloji hasta dostu genel anestezi ameliyathanesi, her öğrenciye 1 ünit ve fantom temin edebilmesiyle öncü, etkin, verimli ve nitelikli bir yüksek lisans eğitimi sunmaktadır.  Bu programdan mezun olan bireyler klinisyen olarak kamu veya özel sektörde görev alabilir. 

Sürekli gelişim felsefesini benimseyen ve takım çalışmasına yatkın gençleri aramızda görmekten ve seçtikleri yolda ilerlemeleri için onlara destek olmaktan mutluluk duyacağımızı belirtmek isterim. 

Klinik Periodontoloji Yüksek Lisans Programı 2.5 yıl süren uluslararası bir programdır ve program dili İngilizcedir. Bu programın ilk yılı bilimsel hazırlık senesidir. İkinci yıl öğrenciler derslerini alır ve son dönemlerinde makale hazırlar.  Bu programa katılan diş hekimleri periodontoloji ve implantoloji bilim dallarında uzman seviyesinde klinik pratik uygulamaları yapar. Kanıta dayalı bilgilerin ışığı altında güncel araştırmaları irdeler ve sürekli eğitim felsefesini benimser. Periodontoloji ve oral implantoloji alanında kapsamlı bilgiye sahip olarak, hastalarını muayene eder ve teşhis koyar. Hastanın beklenti ve ihtiyaçlarını göz önünde tutarak tedavi planı yapar. Cerrahi olmayan ve cerrahi periodontal tedavi ile ilgili tüm uygulamaları yapar. Oral implantolojide temel vakaları tedavi eder. Böylelikle programdan mezun olan diş hekimleri hastalarının ve toplumlarının bireysel ihtiyaçlarına etkili bir şekilde cevap verebilir.

Sürekli gelişim felsefesini benimseyen ve takım çalışmasına yatkın gençleri aramızda görmekten ve seçtikleri yolda ilerlemeleri için onlara destek olmaktan mutluluk duyacağımızı belirtmek isterim. 

Prof. Dr. Şebnem DİRİKAN İPÇİ 
Periodontoloji Anabilim Dalı Başkanı