Değerli Öğrenciler,

Meslek eğitiminde en önemli aşama olan “doktora derecesi”, size yaşam boyu sürecek bir akademik hayatın kapısını açmanın yanı sıra, mesleki bilginin felsefesine yönelik sevgi, adanmışlık ve derinlik kazandıracaktır. Bu yaklaşım aynı zamanda, bilgiyi yönetme, yenilikçi düşünme, problem çözme ve bilgiyi aktarma konularında da yetkinlik sağlayacaktır. Yetkinliklerin kazanımı size mesleki eleştirel düşüncenin yolunu açacaktır.

Sizlere, bu bakış açısıyla bir doktora programı hazırladık. Bu programın size katkıda bulunacak bir başka yönü de çok disiplinli olmasıdır. Hem farklı disiplinlerden ders alacak hem de farklı mesleklerden kişilerle birlikte çalışacaksınız. Özet olarak, sizleri aktif, enerjik, canlı bir program bekliyor.

Görüşmek ümidiyle ve sevgilerimle…

Doç. Dr. Nilay AKSOY
Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı