İŞLETME DOKTORA PROGRAMI

İşletme Doktora programı iş dünyasının karmaşıklığını başa çıkabilecek, küresel dinamikler, iş süreçleri, örgüt yönetimi, finansal analiz, veri analizi ve stratejik karar verme teknikleri hakkında uzmanlık derecesinde eğitim sunmakta ve akademik araştırma yapabilme, bilimsel teorileri tartışabilme, verileri yorumlayabilme ve uygulamaya dayalı bilimsel çalışma yürütebilme becerilerine sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Program kapsamında alanında uzman ve sektörel deneyime sahip akademisyenlerden yönetim, pazarlama, finans, muhasebe, liderlik, insan kaynakları, girişimcilik, operasyon yönetimi, veri analizi ve stratejik karar verme teknikleri alanlarında teorik bilgi ve pratik uygulamaları içeren kapsamlı bir eğitim verilmektedir. Öğrencilere akademik araştırma yapma yetkinliği kazandırılırken, istedikleri alana yoğunlaşabilmeleri adına ilgi alanlarına göre geniş bir seçmeli ders havuzu sunulmaktadır. Programımız akademik hayatta bulunmayı hedefleyen öğrencilerimize literatür taraması, model geliştirme, veri toplama, veri analizi ve sunum yapma yönlerinde kendilerini geliştirme imkânı tanımaktadır.

Eğitim Yeri: Gayrettepe Yerleşkesi.

Eğitim Saati: Hafta içi 19.00 – 22.00 saatleri arasında gerçekleşmektedir.

Eğitim Dili: İşletme Doktora Programı Türkçe ve İngilizce olarak sunulmaktadır.

Program: İşletme Doktora Programında öğrenci; 7 ders, 1 seminer dersi, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve 1 tez çalışmasından sorumludur.

Başvuru
için tıklayınız