29.03.2022 tarihli Senato Kararı;

Altınbaş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yürütülen tezli yüksek lisans ve doktora programlarından mezuniyet için Altınbaş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 10. ve 23. Maddeleri kapsamında 2022/2023 Güz Dönemi ve Sonrasında Kayıt Olan Öğrenciler için aşağıdaki yayın şartlarının da sağlanması gerekir:

Sosyal Bilimler alanında: –

A. Tezli Yüksek Lisans Programları Mezuniyet Yayın Şartı: Yüksek lisans eğitimi süresince ulusal veya uluslararası hakemli bilimsel konferans, kongre veya sempozyumlarda poster ya da sözlü olarak sunulmuş, özet metin veya tam metin kitapçığında basılmış veya basıma kabul edildiği belgelenmiş en az bir bildirisinin olması, veya Ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide veya Üniversitemiz AURUM Sosyal Bilimler Dergisinde yayımlanmış ya da yayına kabul edilmiş en fazla üç yazarlı en az bir makalesinin olması –

B. Doktora Programları Mezuniyet Yayın Şartı: Doktora eğitimi süresince ulusal veya uluslararası hakemli bilimsel konferans, kongre veya sempozyumlarda poster ya da sözlü olarak sunulmuş, özet metin veya tam metin kitapçığında basılmış veya basıma kabul edildiği belgelenmiş en az bir bildirisinin olması ve “Yağmacı Dergiler ve Yayıncılar Listesi”de yer almayan (Beall’s List of Predatory Journals and Publishers https://beallslist.net/), SCI, SCI-Expanded, SSCI, ESCI, AHCI, TR Dizin veya ÜAK tarafından kabul edilen alan endekslerinde taranan ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide veya Üniversitemiz AURUM Sosyal Bilimler Dergisinde yayımlanmış ya da yayına kabul edilmiş en fazla iki yazarlı en az bir makalesinin olması veya, En az 2 yıldır faaliyet gösteren ulusal veya uluslararası bir yayınevi tarafından basılmış, öğrencinin kendi öğrenim gördüğü alan ile ilgili en fazla iki yazarlı bir kitabının veya kitap bölümünün olması zorunludur.

Sağlık Bilimleri alanında: –

A. Tezli Yüksek Lisans Programları Mezuniyet Yayın Şartı: Yüksek lisans eğitimi süresince hakemli uluslararası/ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve özeti bildiriler kitabında yayımlanmış en az bir bildiri sunumu yapmak veya ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide veya Üniversitemiz AURUM Journal of Health Sciences dergisine yayınlanmış ya da yayına kabul edilmiş en fazla üç yazarlı en az bir makalesinin olması –

B. Doktora Programları Mezuniyet Yayın Şartı: Doktora eğitimi süresince tez çalışması ile ilgili uluslararası hakemli dergilerde veya Üniversitemiz Aurum Journal of Health Sciences dergisinde yayımlanmış ya da yayına kabul edilmiş en fazla iki yazarlı en az bir yayın yapmak veya en az biri hakemli uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve özeti bildiriler kitabında yayınlanmış iki bildiri sunumu yapmak,

Mühendislik ve Mimarlık alanında: –

A. Mühendislik Tezli Yüksek Lisans Programları Mezuniyet Yayın Şartı: Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin; en fazla üç yazarlı en az bir adet makale hazırlayarak Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCIE), Emerging Science Citation Index (ESCI), ULAKBİM TR Dizin, Scopus, AURUM (Mühendislik Sistemleri ve Mimarlık) dergisine yayın için göndermesi veya bir bildiri hazırlayarak ulusal/uluslararası hakemli konferanslarda sunması veya ulusal/uluslararası patent başvurusunda bulunmuş olması gerekmektedir. –

B. Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programları Mezuniyet Yayın Şartı: Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin; en fazla üç yazarlı en az bir adet makale hazırlayarak Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI), Art and Humanities Citation Index (A&HCI), ULAKBİM TR Dizin, Scopus, AURUM (Mühendislik Sistemleri ve Mimarlık) dergilerine veya aşağıdaki alan indeksleri* kapsamındaki dergilere yayın için göndermesi veya bir bildiri hazırlayarak ulusal/uluslararası hakemli konferanslarda sunması veya ulusal/uluslararası patent başvurusunda bulunmuş olması gerekmektedir. –

C. Mühendislik Doktora Programları Mezuniyet Yayın Şartı: Doktora programı öğrencilerinin; Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCIE) kapsamındaki dergilerde yayımlanmak üzere, en fazla iki yazarlı en az bir adet makale hazırlayarak ilgili dergiye göndermesi ve kabul mektubu almış olması, buna ek olarak doktora tez konusu ile alakalı en az bir adet uluslararası hakemli konferans bildirisi sunması veya ulusal/uluslararası patent başvurusunun tescil edilmiş olması veya Üniversitemiz AURUM(Mühendislik Sistemleri ve Mimarlık) dergisinde ilgili konuda bir makale yayımlanmış olması/kabul yazısı almış olması gerekmektedir. –

D.Mimarlık Doktora Programları Mezuniyet Yayın Şartı: Doktora programı öğrencilerinin; Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI), Art and Humanities Citation Index (A&HCI) veya aşağıdaki alan indeksleri* kapsamındaki dergilerde yayımlanmak üzere en fazla iki yazarlı en az bir adet makale hazırlayarak ilgili dergiye göndermesi ve kabul mektubu almış olması, buna ek olarak doktora tez konusu ile alakalı en az bir adet uluslararası konferans bildirisi sunması veya Üniversitemiz AURUM (Mühendislik Sistemleri ve Mimarlık) dergisinde ilgili konuda bir makale yayımlanmış olması veya kabul yazısı almış olması gerekmektedir. *Alan İndeksleri: • The Avery Index to Architectural Periodicals • DAAI (Design and Applied Arts Index) • Art Index (Art Research Database, EBSCO) • ICONDA (The International Construction Database) • Ergonomics Abstracts (Ergo-Abs) toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.