PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ DOKTORA PROGRAMI

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, diğer tüm diş hekimliği bilim dalları ile yakın ilişki içerisindedir. Bu nedenle, programa katılan diş hekimleri diğer diş hekimliği bilim dallarının da birbirleri ile entegrasyonlarına hakim olabilecek şekilde pek çok beceriyi kazanır. Araştırmacı, analitik, problem çözümü kuvvetli, iletişimi güçlü, takım çalışmasına yatkın ve liderlik özelliğine sahip bireylerin yetiştirilmesi hedeflenir. Programda yer alan diş hekimleri modern Protetik Diş Tedavisi bilimine ait bilgileri mesleklerinin tüm alanlarında etkin olarak uygulama yetisi ve anlayışına sahip olacaktır. Programda yer alan öğrenciler Protetik Diş Tedavisi bilim dallarında kapsamlı klinik pratik uygulamaları yapar. Kanıta dayalı bilgilerin ışığı altında güncel araştırmaları irdeler ve sürekli eğitim felsefesini benimser. Tüm bu yetkinliklerin dışında bireyler bir araştırma projesini yürütür, sonuçlandırır ve bilimsel arenada değer bulmasını sağlarlar.

Eğitim Yeri: Bakırköy Kampüsü

Eğitim Saati: Hafta içi 08.30 – 17.30 saatleri arasında gerçekleşmektedir.

Eğitim Dili: Protetik Diş Tedavisi Doktora Programı Türkçe olarak sunulmaktadır.

Program: Protetik Diş Tedavisi Doktora Programı; doktora ders aşaması, doktora yeterlik sınavı ve doktora tezi aşamasından oluşmaktadır.

Başvuru için tıklayınız