ÖZEL HUKUK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Programdan mezun olan öğrenci, Özel Hukuk alanı içindeki Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Yargılama ve İcra İflas Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İş Hukuku ve diğer birçok bilim dalında karşılaştırmalı hukuk nosyonuna da sahip olarak bilgi üretebilme yeteneği kazanır. Bu bağlamda özellikle, uygulamada ortaya çıkan yeni hukuksal sorunların tanımlayabilmesi, sorunların çözümü için gerekli olan metot ve kaynağa ulaşımın edinilmesi mümkün olacaktır. Programın amacı; özel hukuk alanında üst düzey teknik hukuk bilgisine ve yabancı dil yeterliliğine sahip, hukuki meseleleri analiz etme ve çözüm üretme yeteneği gelişmiş, belirli bir hukuki sorun hakkında bilimsel araştırma yapabilmek için akademik çalışma yöntemlerine yetkin nitelikli hukukçular yetiştirmektir.

Eğitim Yeri: Gayrettepe Yerleşkesi.

Eğitim Saati: Hafta içi 19.00 – 22.00 saatleri arasında gerçekleşmektedir.

Eğitim Dili: Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı Türkçe olarak sunulmaktadır.

Program: Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı tezli ve tezsiz (projeli) olarak sunulmaktadır. Öğrenci, tezli programda 7 ders, 1 seminer dersi ve 1 tez çalışmasından sorumludur. Tezsiz (projeli) programda 10 ders ve 1 proje ödevinden sorumludur.

Başvuru için tıklayınız.