MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Makine Mühendisliği Yüksek Lisans programında mekanik/elektromekanik/malzeme ve imalat/ısıl ve enerji sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve kontrolü alanlarında uzmanlık seviyesinde eğitim verilmekte, makine mühendisliği disiplininde uygulamalı araştırma ve geliştirme ve bilimsel çalışma yapma yetkinliklerine sahip, endüstriyel uygulamalara yönelik yaratıcı ve yenilikçi fikirlerle donatılmış nitelikli AR-GE mühendislerinin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra program, doktora düzeyinde eğitimine devam etmek isteyen öğrencilere de güçlü bir bilimsel altyapı kazandırmaktadır. Bu doğrultuda program kapsamında ileri seviyede mühendislik matematiği, malzeme, imalat, akışkan, mekanik, mekanizmalar, ısı ve enerji, bilgisayar destekli tasarım ve analiz ile ilgili içeriğe sahip dersler yer almaktadır.

Eğitim Yeri: Mahmutbey Yerleşkesi.

Eğitim Saati: Hafta içi 16.00 – 22.00 saatleri arasında gerçekleşmektedir.

Eğitim Dili: Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programında İngilizce olarak sunulmaktadır.

Program: Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programında tezli ve tezsiz (projeli) olarak sunulmaktadır. Öğrenci, tezli programda 7 ders, 1 seminer dersi ve 1 tez çalışmasından sorumludur. Tezsiz (projeli) programda 10 ders ve 1 proje ödevinden sorumludur.

Başvuru için tıklayınız.