Değerli Öğrenciler,

Altınbaş Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı, siyasetin karmaşık yapısı üzerine düşünebilen, eleştirebilen ve kamusal alanda aktif rol alabilecek öğrenciler yetiştirebilmek amacıyla tasarlanmıştır.  Programımız, öğretim kadrosunun ve geleceğin öğretim üyelerinin akademik ve profesyonel gelişmelerini kolaylaştırmayı ilke edinmiştir. Hedefimizi öğrencilerimize, siyasi kurum ve süreçlere ilişkin kapsamlı bilgi birikimini karşılaştırmalı ve eleştirel bir çerçevede sunmakla sınırlamayıp toplumsal sorumluluğunun farkında ve etkin bir yurttaşlık sorumluluğu ile donanmış bireyler yaratılmasına katkıda bulunmayı da programımızın ayırt edici vasıfları arasında görüyoruz. Akademik araştırmalar için gerekli bilimsel yaklaşım ve etik değerleri kazandırma temel önceliklerimiz arasında ilk sırada yer alıyor. Altınbaş Üniversitesi olarak alanda uzmanlaşmaya yönelik etkinliklerimiz ve çeşitli kariyer olanaklarımızla öğrencilerimize ayrıcalıklı bir eğitim ortamı sağlamayı birincil sorumluluk olarak benimsemekteyiz. Siyasete, diplomasiye ilgi duyan ve ilgisini derinleştirmek, kariyerini sağlamlaştırmak isteyen herkesi programımıza davet ediyoruz.  

Dr. Öğretim Üyesi Eylem AKDENİZ GÖKER
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı