Değerli Öğrenciler,

İnşaat mühendisliği en eski ve en temel kurucu mühendislik dallarından birisidir. Lisans mezunu inşaat mühendisleri binalar, köprüler, tüneller, karayolları, demiryolları, havaalanları, barajlar, limanlar, santraller gibi çok geniş bir alanda, değişik yapıların projelendirilmesinde ve uygulamasında çalışmaktadır. Her biri ayrı bir uzmanlık alanı olan bu alanların tamamında lisans eğitimi ile uzmanlaşmak olanaksızdır. 

Günümüzde; mühendislik problemlerinin çözümünde, artık geçmişin klasik yaklaşımlarına göre yapılmış çözümler kabul görmemekte, bunun yerine; sürdürülebilirlik, çevreyle uyum, iş güvenliği ve sağlığı gibi kriterleri de gözüne alan ve daha çok teknoloji ve yenilik kullanımını zorunlu hale getiren çözümler aranmaktadır. Hızlı nüfus artışı ile şehirleşmenin ve endüstriyel faaliyetlerin artmasının sonucu olarak günümüzün ihtiyaçlarını karşılayacak farklı alanlardaki yapılara ve bu yapıları projelendirip uygulayabilecek alanında derinlemesine bilgi sahibi olmuş uzman inşaat mühendislerine günümüzde de ve gelecekte de ihtiyaç olacaktır.

İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programları tezli ve tezsiz olmak üzere iki ayrı program olarak açılmıştır. Eğitim dili İngilizcedir.

Programda; deneyimli öğretim üyelerinin uzmanlık alanları da dikkate alınarak, derslerin yapı mühendisliğinin temel araştırma alanlarında açılması önerilmektedir. Programa inşaat mühendisliğinin diğer alanlarının da eklenmesi planlanmaktadır.

Doç. Dr. Sepenta NAİMİ
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı