Değerli Öğrenciler,

Diş Hekimliği yalnızca hastanın fonksiyonel tedavisini yapan bir bilim dalı değildir, aynı zamanda bireyin yüz estetiğinde de en önemli etkiye sahip olan ağız sağlığı ve gülüş bütünlüğünü de içermektedir. Bu amaçla multidisipliner bir bakış açısına sahip olan, estetik olarak hastanın ihtiyaçları doğrultusunda tedavi ve materyal seçimini yapabilecek yetkin diş hekimlerinin yetiştirilmesine ihtiyaç vardır. Programda yer alan bireyler kanıta dayalı bilgiler ile donanarak, güncel tedavi yaklaşımlarını benimser ve uygular. Bu programın amacı güncel ve kanıta dayalı bilgiyi pratik beceri ile harmanlayarak, çözüm odaklı bireyler yetiştirerek topluma sunulan sağlık hizmetinin güçlendirilmesi ve bu sağlık hizmetine kalite kazandırılabilmesi hedeflenmektedir. Hepinize bu güzel yolda başarılar dilerim.

Prof. Dr. Samim Çetin SEVÜK
Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı