Özgörü

Eğitim sürecini yaşamla ilişkilendirmek ve öğrencilerimizin mesleklerini doğru, modern, yeterli bilgi ve profesyonel tutumla uygulamalarını temin etmek, teorik ve klinik eğitim sırasında edinilen ilke ve becerileri tecrübe etmelerini sağlamaktır. Ayrıca güncel tedavi felsefelerini anlamak ve kapsamlı tedavi planlarını formüle etmek için bilimsel bir temel oluşturmak ve uluslararası dergilerde makale yayınlamaya katılmak ta vizyonumuz içerisinde yer alır.

Özgörev

Periodontoloji ve implant diş hekimliğinde yer alan tanı ve tedavi becerilerinin kazanılması için bilimsel bilgi sağlamak, çağdaş bilgi ve teknikler edinmek ve bilgiyi paylaşmak, bireysel ve toplum düzeyinde ağız diş sağlığı hizmetleri sunmak ve diş hekimliği literatürünün, araştırmaların ve yeni terapötik tekniklerin eleştirel değerlendirilmesi için gerekli analitik becerileri geliştirmek, gençlere dokunarak geleceği şekillendirmektir.