Özgörü

Her türlü yapının planlama, tasarlama ve gerçekleştirme aşamaları için gerekli bilgi ve beceriye sahip, öğrenmeyi yaşam boyu sürdüren, uluslararası standartlarda uygulama ve araştırma yapabilen, mesleki ve etik sorumluluklarının bilincinde yüksek mühendislerin yetiştirilmesidir.

Özgörev

İnşaat mühendisliği alanında kuramsal bilgileri uzmanlık düzeyinde özümseyip, bu bilgileri her türlü yapının tasarımı sırasında karşılaşılan problemlerin çözümüne uygulayabilme becerisine, gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak elde ettiği sonuçları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve disiplinler arası konulardaki bilgilerini birleştirebilme yeteneğine sahip mezunlar vermektir.