Değerli Öğrenciler,

İşletmelerin ve bireylerin başarısı ve verimliliği, bilişim teknolojilerini etkin kullanmalarıyla doğru orantılıdır. Bu ifade ışığında bireyleri ve işletmeleri bilişim teknolojileri konularında eğiterek hızla gelişen teknolojinin kullanıcısı ve uygulayıcısı haline dönüştürmek programımızın ana felsefesini ortaya koymaktadır. Programımız, bilişim teknolojileri uygulamalarını kullanarak çalışma alanlarının verimliliklerini artıran, iş dünyasına değer katan, üstün nitelikli bireyleri endüstriyel ve profesyonel anlamda yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz ATA 
Bilişim Teknolojileri Anabilim Dalı Başkanı