Doç. Dr. Oğuz ATA

Anabilim Dalı Başkanı
E-posta: oguz.ata@altinbas.edu.tr

Prof. Dr. Oğuz BAYAT

E posta: oguz.bayat@altinbas.edu.tr

Doç. Dr. Sefer KURNAZ

E-posta: sefer.kurnaz@altinbas.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mesut ÇEVİK

E-posta: mesut.cevik@altinbas.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz KARAN

E-posta: oguz.karan@altinbas.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ayça KURNAZ TÜRKBEN

E posta: ayca.turkben@altinbas.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Timur İNAN

E posta: timur.inan@altinbas.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Abdullahi Abdu İBRAHİM

E-posta: abdullahi.ibrahim@altinbas.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KOYUNCU

E-mail: hakan.koyuncu@altinbas.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Muhammad İLYAS

E-posta: muhammad.ilyas@altinbas.edu.tr

Arş. Gör. Alparslan Numan YILDIZ

E posta: alparslan.yildiz@altinbas.edu.tr