Enstitü Müdürü
Doç. Dr. Doğu Çağdaş ATİLLA

2017 yılında İstanbul Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı’ndan doktora derecesini almış ve 2009-2018 yılları arasında yine bu üniversitede çeşitli araştırma faaliyetlerinde bulunmuş, 2012-2017 yılları arasında ise Işık Üniversitesi’nde tam zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Başlıca ilgi alanları elektromanyetik, geniş bant anten tasarımı, güç aktarım devreleri tasarımı ve elektrikli araçlardır. 2017 yılından itibaren görev aldığı Altınbaş Üniversitesi’nde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü, Veri Analitiği Anabilim Dalı Başkanlığı, Elektrikli, Otonom, İnsansız Araçlar Araştırma ve Uygulama Merkezi (AUTONOM) kurucu müdür yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. Atilla; altı adet tescil edilmiş ulusal patentin yanı sıra, yürütücülüğünü ve araştırmacılığını üstlenmiş ondan fazla araştırma projesi, kırktan fazla uluslararası makale ve konferans bildirisi ve bir kitap bölümü yayınlamıştır. Ayrıca, Elektrikli Araç, Otonom Araç, İHA, Roket ve Uydu gibi alanlarda mücadele eden ödüllü EVA Team ekibinde proje yürütücülüğü ve danışmanlığı görevlerini üstlenmiştir.

Enstitü Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Murat BOLELLİ

1972 yılında İstanbul’da doğdu. Şişli Terakki Lisesini, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesinde Personel Yönetimi Bölümünde Yüksek Lisans yaptı. Profesyonel hayatı boyunca İnsan Kaynakları alanında farklı roller üstlendi. Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünde Doktora çalışmasını tamamladı. 2016 yılında Yardımcı Doçent, 2021 yılında Doçent kadrosuna atandı. Akademik çalışmalarını örgütsel davranış alanında, özellikle Sosyal Güç, Karanlık Üçlü, Çok Kriterli Karar Verme, Psikolojik Sermaye kavramları üzerinde sürdürmektedir.

Enstitü Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Ural Ufuk DEMİREL

1984 yılında Ankara’da doğdu. Konya Karatay Anadolu Lisesini, Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünü bitirdi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı, Organik Kimya Alanında kimyasal sentez ve antimikrobiyal etki taraması konusunda Yüksek Lisans yaptı. 2015 yılında Altınbaş Üniversitesi İngilizce Eczacılık Fakültesinde araştırma görevlisi oldu. 2021 yılında tam burslu olarak kabul edildiği Altınbaş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Farmasötik Bilimler, Farmasötik Kimya Alanı Doktora Programında antikanser bileşiklerin tasarımı, sentezi ve aktivite taraması konulu doktora çalışmasını tamamlayarak Doktor unvanı aldı. 2022 yılında Altınbaş Üniversitesi İngilizce Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalına Dr. Öğretim Üyesi olarak atandı. Akademik çalışmalarına ilaç kimyası, bileşik sentezi, aktive taraması ve moleküler docking konularında devam emektedir.

Enstitü Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Ural Ufuk DEMİREL

Muhammed İlyas, prestijli bir enstitü olan Altınbaş Üniversitesi’nde beş yıldan fazla öğretim ve sekiz yıldan fazla araştırma deneyimine sahip deneyimli bir akademisyendir. Dr İlyas, iki projesi için fon sağlayarak ve 60’tan fazla önde gelen, hakemli konferans bildirisi ve uluslararası teknik dergilerde makale yayınlayarak araştırma portföyüne katkıda bulunmuştur.
Dr İlyas, siber güvenlik, bilgi güvenliği, etik bilgisayar korsanlığı ve kablosuz iletişim dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hem lisans hem de lisansüstü düzeyde çeşitli dersler verdi. Ayrıca araştırmasını dünya çapında çeşitli önde gelen konferanslarda sundu. 30’dan fazla yüksek lisans öğrencisine tezleri üzerinde danışmanlık yaptı ve öğrencileriyle çok sayıda araştırma makalesi yayınladı. Ayrıca, IEEE Access, International Journal of Communication Systems, microprocessors microsystems ve daha pek çok tanınmış uluslararası derginin hakemidir. Dr İlyas ayrıca IEEE konferansları düzenlemiştir ve en sonuncusu İstanbul’da, ICEET Ekim 2021’de yapılmıştır. Yakın zamanda Dr. İlyas, mesleğe yaptığı önemli katkılardan dolayı IEEE kıdemli üyesi derecesine yükselmiştir.