Özgörü

Güncelliğini ve çağdaşlığını sürekli koruyan, dünyada ve ülkemizdeki diğer yüksek nitelikteki enstitü ve kurumlarla yakın iş birliği içinde çalışan ve kendisini sürekli yenileyen bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

Özgörev

Gelişmiş ülkeler düzeyinde sağlık hizmeti sunmayı hedefleyen tüm kurumlara bu hizmeti ulaştıracak bilgi ile donanımlı, ileri teknolojiye hakim, gelişmeleri yakından takip eden ve hızla uygum sağlayabilen nitelikli uzman kişilerin yetiştirilmesini sağlamaktır.