1)Üniversite içindeki başka bir anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı bir öğrenci, lisansüstü programlara akademik takvimde belirtilen başvuru süresi içinde yatay geçiş talebinde bulunabilir. 

2)Öğrencinin başvuru süresi içinde gerekli belgelerle (Örn: transkript, ALES, GANO, Dil belgesi) başvurması koşuluyla, Anabilim Dalı Başkanlığı, öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağına, ne kadar süre verileceğine ve kredi eşdeğerliklerine karar vererek intibak Formunu (LEE G 03 Ders İntibak Formu) doldurarak onaylar.

3.)İntibak formu karar ile birlikte EBYS üzerinden Enstitüye iletilir. 

4)Yatay geçişi uygun görülen öğrencinin Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile programa intibakı yapılır. 

5)Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilmiş bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilmek için Anabilim Dalı Başkanlığına dilekçe verir. 

6)Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından geçişi uygun görülen öğrencinin intibak formu düzenlenerek (LEE G 03 Ders İntibak Formu) karar ile birlikte enstitüye EBYS den iletilir. 

7)Yatay geçişi uygun görülen öğrencinin Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile programa intibakı yapılır.

**Başvurulan programın ilgili akademik yılda belirlenen liste fiyatı üzerinden, intibak edilen dersler için toplamda %70’i geçmeyecek şekilde ders başına %10 indirim sağlanır.