ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programının amacı, günümüzün rekabetçi koşullarında insan, makine ve işgücünü barındıran sistemlerin performansını arttıracak mezunlar yetiştirmektir. Endüstri Mühendisleri, şirketlerin kaynaklarını optimum şekilde kullanarak sürdürülebilir başarıya katkı sağlamayı amaçlar; üretim ve hizmet sistemlerinin daha verimli, düşük maliyetli çalışmaları için çeşitli bilimsel yöntemler geliştirir ve uygularlar. Aynı zamanda işletmelerin üretim süreçlerini optimize etmek için veri analizi yaparlar ve bu alanlarda yapay zeka sistemlerini aktif olarak kullanırlar. Söz konusu uzmanlık alanlarına örnek olarak tedarik zinciri yönetimi, yöneylem araştırması, üretim planlama ve kontrol gibi alanlar verilebilir. Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programında öğrencilerimiz, ilgili alanlarda karmaşık problemleri modelleme ve çözme yeteneklerine sahip olarak mezun olmaktadırlar.

Eğitim Yeri: Gayrettepe Yerleşkesi – Mahmutbey Yerleşkesi

Eğitim Saati: Hafta içi 19.00 – 22.00 saatleri arasında gerçekleşmektedir.

Eğitim Dili: Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Türkçe ve İngilizce olarak sunulmaktadır.

Program: Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı tezli ve tezsiz (projeli) olarak sunulmaktadır. Öğrenci, tezli programda 7 ders, 1 seminer dersi ve 1 tez çalışmasından sorumludur. Tezsiz (projeli) programda 10 ders ve 1 proje ödevinden sorumludur.

Başvuru için tıklayınız.