Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tezli ve Tezsiz Programlar arası Geçişlerde Uygulanacak Esaslar.

Tezli ve Tezsiz Programlar arasında geçiş eğitim süreci boyunca sadece bir kere yapılır.

Tezli programdan Tezsiz programlara geçiş durumunda; En geç 5. Dönem başında akademik tavimde ilan edilen programlar arası geçiş süresi içinde öğrenci Enstitüye başvuru yapar. Tezsiz programa geçiş başvurusu kabul edilen öğrenciye program yükümlülüklerini tamamlamak için verilecek süre, kalan ders sayısına göre belirlenir. 4 derse kadar ve proje dersini tamamlaması gereken öğrencilere “2” dönem ek süre verilir.

Tezsiz programdan Tezli programlara geçiş durumunda; En geç 3. Dönem başındaki akademik takvimde ilan edilen programlar arası geçiş süresi içinde öğrenci Enstitüye başvuru yapar. Tezli programa geçiş başvurusu kabul edilen öğrenciye tezsiz programda geçirdiği süre dahil olmak üzere, 6 dönemi geçmeyecek şekilde ek süre verilir.

(Senato Tarihi: 06.08.2021)