ULUSLARARASI VERGİLENDİRME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Uluslararası Vergilendirme, Türkiye’de alanındaki ilk ve tek lisansüstü eğitim programıdır.

Küreselleşme ve ona büyük hız kazandıran dijitalleşmenin gerek kamu gerekse özel sektör vergi uygulamacılarını uluslararası vergilendirmeyle ilgili konularla giderek artan düzeyde muhatap kılmasının doğurduğu uzman ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuştur.  Programımız, uluslararası vergi politikalarının oluşumuna katkı verecek, yeni düzenlemelerin kamu ve özel sektör iş ve işlemleriyle hayata geçirilmesinde rol alacak kişilerin uluslararası vergilemeye ilişkin bilgi, yetenek ve deneyimlerini arttırmayı hedeflemektedir.

Çok yönlü vergi kavramını anlayabilmek adına hukukun yanı sıra, işletme, iktisat ve siyaset ve kamu yönetimi bilimlerini içeren multidisipliner bir program olarak tasarlanmıştır. Bu sayede mezunlarımızın, ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmelerin uluslararası vergilendirme alanındaki boyutlarını farklı akademik disiplinler ışığında özümsemesi ve bu alandaki sorunlar karşısında fikir ve proje üretecek akademik altyapıyı kazanması sağlanacaktır.

Eğitim Yeri: Gayrettepe Yerleşkesi.

Eğitim Saati: Hafta içi 19.00 – 22.00 saatleri arasında gerçekleşmektedir.

Eğitim Dili: Uluslararası Vergilendirme Yüksek Lisans Programı Türkçe ve İngilizce olarak sunulmaktadır.

Program: Uluslararası Vergilendirme Yüksek Lisans Programı tezli ve tezsiz olarak sunulmaktadır. Öğrenci, tezli programda 7 ders, 1 seminer ve 1 yüksek lisans tezinden; tezsiz programda 10 ders ve 1 proje ödevinden sorumludur.

Başvuru için tıklayınız.