İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İşletme Yüksek Lisans programı iş dünyasının karmaşıklığını başa çıkabilecek, küresel dinamikler, iş süreçleri, örgüt yönetimi, veri analizi, finansal analiz ve stratejik karar verme teknikleri hakkında donanımlı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Program kapsamında alanında uzman ve sektörel deneyime sahip akademisyenlerden yönetim, pazarlama, finans, muhasebe, liderlik, insan kaynakları, girişimcilik, operasyon yönetimi, veri analizi ve stratejik karar verme teknikleri alanlarında teorik bilgi ve pratik uygulamaları içeren kapsamlı bir eğitim verilmektedir. Öğrencilere akademik araştırma yapma yetkinliği kazandırılırken, istedikleri alana yoğunlaşabilmeleri adına ilgi alanlarına göre geniş bir seçmeli ders havuzu sunulmaktadır.

Eğitim Yeri: Gayrettepe Yerleşkesi.

Eğitim Saati: Hafta içi 19.00 – 22.00 saatleri arasında gerçekleşmektedir.

Eğitim Dili: İşletme Yüksek Lisans Programı Türkçe ve İngilizce olarak sunulmaktadır.

Program: İşletme Yüksek Lisans Programı tezli ve tezsiz (projeli) olarak sunulmaktadır. Öğrenci, tezli programda 7 ders, 1 seminer dersi ve 1 tez çalışmasından sorumludur. Tezsiz (projeli) programda 10 ders ve 1 proje ödevinden sorumludur.

Başvuru için tıklayınız.