Özgörü

Psikoloji Bölümü olarak, bireylerin ruh sağlığını anlama, geliştirme ve destekleme konusunda öncü olmayı hedefliyoruz.

Özgörev

Bilimsel araştırmalara dayalı eğitim ve uygulamalarla, öğrencilere insan davranışlarını anlama ve psikolojik sorunlara etkin çözümler sunma becerileri kazandırarak, toplumun ruh sağlığını iyileştirmeye yönelik liderler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.