KAMU HUKUKU YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Kamu Hukuku Yüksek lisans programı, hukuksal ilişkilerin bir tarafında kamu otoritesini kullanan devlet aygıtının bulunduğu tüm tasarruflara ilişkin hukuksal çerçeveyi belirleyebilen ve bu kapsamda kamu gücünün kullanımının hukuk düzeni tarafından sınırlandırılmasına ilişkin ilke ve kuralları hayata geçiren hukukçular yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu itibarla, bu programa katılan hukukçuların, özellikle ulusal hukuk sisteminde bireylerin temel hak ve özgürlüklerini korumak üzere uzmanlaşmasını sağlayan bir temel ortaya konulmaktadır. Bu kapsamda anayasa hukuku, idare hukuku, genel kamu hukuku, insan hakları hukuku, vergi hukuku ve ağırlıklı olarak da ceza hukuku alanında spesifik uzmanlık derslerini içeren geniş bir ders yelpazesine sahip bulunmaktadır.

Eğitim Yeri: Gayrettepe Yerleşkesi.

Eğitim Saati: Hafta içi 19.00 – 22.00 saatleri arasında gerçekleşmektedir.

Eğitim Dili: Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı Türkçe olarak sunulmaktadır.

Program: Kamu Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı tezli ve tezsiz (projeli) olarak sunulmaktadır. Öğrenci, tezli programda 7 ders, 1 seminer dersi ve 1 tez çalışmasından sorumludur. Tezsiz (projeli) programda 10 ders ve 1 proje ödevinden sorumludur.

Başvuru için tıklayınız.