Değerli Öğrenciler,

Finans sektörü, ekonominin can damarıdır. Her türlü işletmenin ve kurumun finansal sağlığını sürdürebilmesi ve büyüyebilmesi için bu alana ihtiyacı vardır. Sadece şirketler değil, bireyler de finansal bilgiye ihtiyaç duyarlar. Finans sektöründe kariyer yapmak, toplumun refahına katkıda bulunmanın önemli bir yoludur. Her gün milyonlarca doların hareket ettiği, yatırım fırsatlarının yaratıldığı ve iş dünyasının şekillendiği bu sektörün merkezinde yer almak, kariyerinizi istediğiniz yönde sürdürmek için heyecan verici bir fırsattır. Finans ve Bankacılık Yüksek Lisans programı bu noktada sizlere hedeflerinize ulaşma yolunda en büyük desteği vermeyi vaadediyor.

Finans ve Bankacılık Yüksek Lisans Programı, finans sektörünün karmaşıklığını ve dinamizmini anlama, yönetme ve en iyi uygulamalara sahip olma amacı güder. Bu amaçla finans dünyasında kendilerine bir yer edinmek isteyen geleceğin liderlerine kılavuzluk eden özgün ve nitelikli bir eğitim sunar. Program, giderek daha rekabetçi hale gelen finans sektörü içinde sizi bu rekabetin üstesinden gelmek için gereken bilgi, beceri ve deneyimle donatmayı amaçlamaktadır. Program katılımcıları, finansın temel prensipleri, uluslararası finans yönetimi, risk yönetimi, yatırım analizi ve bankacılık gibi alanlarda uzmanlaşmış birer profesyonel olarak mezun olduktan sonra sektörde daha etkili pozisyonlarda görev alabilirler.

Üniversitemiz ve bölümümüzün iş hayatının merkezindeki konumu yalnızca ulaşım açısından değil, aynı zamanda profesyonellerin derslere misafir edilmesi, iş hayatıyla ilgili konferanslar düzenlenmesi ve farklı kurumlardan adayların bir araya geldiği bir ortamın yaratılmasına imkan sağlaması gibi avantajları açısından da idealdir. Program, hem akademik hem de iş dünyasıyla bağlantılı deneyimli akademik kadrosu ve güncel içeriklerden oluşan müfredatıyla kendini benzerlerinden ayırmaktadır.

Akademik ve profesyonel hayatta başarılı olmak ve geleceğinizi şekillendirmek için sizleri Finans ve Bankacılık Yüksek Lisans programımıza bekliyoruz.

Dr. Öğretim Üyesi Özlem Özarslan Saydar
Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı Başkanı