Özgörü

Yaratıcı ve analitik düşünebilen, alandaki problemlere eleştirel yaklaşabilen, teknolojik gelişmeleri takip edebilen, bu nitelikleri araştırma kurgulamak ve yürütmek için yöntemsel olarak kullanabilen, çevre ve toplumsal sorumluluk bilinciyle disiplinlerarası araştırma alanlarında çalışmalar yürütebilen ve bu çalışmalar ile bilime katkı sağlayabilen uzmanlar yetiştirmektir. 

Özgörev

Yaratıcı ve analitik düşünebilen, alandaki problemlere eleştirel yaklaşabilen, teknolojik gelişmeleri takip edebilen, bu nitelikleri mimari ya da tasarım projeleri kurgulamak ve yürütmek için yöntemsel olarak kullanabilen, çevre ve toplumsal sorumluluk bilinciyle disiplinler arası alanlardaki çalışmaları ile mimarlık uygulamalarına nitelikli katkı sağlayabilen uzmanlar yetiştirmektir.