Sıkça Sorulan Sorular

Lisansüstü programlarda hafta içi derslere katılmak için güz ve bahar dönemi kayıtları alınmakta olup, akademik takvimde yer alan başvuru tarihlerinde web sitemiz (enstitu.altinbas.edu.tr) üzerinden başvuruda bulunabilir, bizzat enstitümüze evraklarınızı teslim ederek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.  

Yüksek lisans programlarına başvurmak için gerekli olan koşullar;
• 4 yıllık lisans derecesine sahip olmak.

• Alan mezuniyetine sahip olmak.

• Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı için alan şartı aranmamaktadır

• Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı için Mühendislik, Matematik, Bilişim tabanlı lisans programlarından mezun olma şartı aranmaktadır.

• Sanat ve Tasarım yüksek lisans programı kaydını yaptırmak isteyen aday öğrencilerimizin alan lisans derecesi şartı aranmaktadır. Alan mezunu olmayan öğrenciler bilimsel hazırlık programı derslerini alarak programa kayıt olabilmektedir.

• Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans programı için Mühendislik lisans programlarından mezun olma şartı aranmaktadır.

• ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) herhangi bir puan türünden (Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık ) son beş yıl içerisinde en az 55 puan ve üstü almak.
• ALES sadece tezli programlar için geçerlidir.
• Tezsiz programlar için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında ALES şartı kaldırılmıştır.
• ALES taban puanına karşılık GMAT eşdeğer taban puanı ve GRE eşdeğer taban puanı sayısal puanına değerini ilgili OSYM sayfasından görüntüleyebilirsiniz.
• İngilizce programlar için İngilizce seviyesini gösteren sınav sonuç belgesini beyan etmek,
• İngilizce dil yeterliği muafiyeti, Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Muafiyet Yönergesi’ndeki hükümlere göre yapılır.
• Yabancı Dil Sınav (YDS) sonuçları sadece İngilizce eğitim verilen yüksek lisans programları için gereklidir.
• Eşdeğerliliği kabul edilmiş diğer yabancı dil sınavlarından değerlendirmesi olan aday öğrenciler için, ÖSYM’nin belirlediği ve YÖK’ün kabul ettiği eşdeğerlilik tablosuna göre en az YDS 55 puanına denk gelen puanı beyan edilmesi gerekmektedir.
• Altınbaş Üniversitesi’ne ait yabancı dil sınavı yapılmaktadır. (Sadece Yüksek Lisans Başvuruları için)

 • Başvuru belgelerinin imzalı kopyası

 • Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı* ve fotokopisi

 • Mezun olunan okuldan alınan ve başarı derecesini de gösteren transkript belgesi aslı* ve fotokopisi

 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi (sadece tezli programlar için gereklidir).

 • Yabancı dil sınavlarına ait sonuç belgesi

 • Nüfus cüzdanı aslı*ve önlü/arkalı fotokopisi

 •  4 adet vesikalık fotoğraf

 •  İkametgâh beyanı (E-devlet üzerinden alınan belge  geçerlidir.)

 • Askerlik durum beyanı  (E-devlet üzerinden alınan belge geçerlidir).

(*) Kayıt işlemlerinizin tamamını online olarak tamamlanabilir.

Doktora programlarına başvurmak için gerekli olan koşullar;

 • Yüksek lisans derecesine sahip olmak,

 • Alan mezunu olmak.

 • Alan dışı programa katılmak isteyen öğrencilerin Bilimsel Hazırlık Dersleri görmesi gerekebilir.

 • Sadece Uluslararası İlişkiler Bütünleşik Doktora Programında lisans mezuniyeti ile öğrenci alımı yapılmaktadır. Lisans diploması ile başvuran adayların lisans not ortalamasının en az 4 üzerinden 3 veya muadili bir puana sahip olması zorunluluğu bulunmaktadır.

 • Yüksek lisans diploması ile başvuran aday öğrenciler için ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) herhangi bir puan türünden (Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık ) son beş yıl içerisinde en az 55 ve üstü,

 • Lisans mezuniyeti ile bütünleşik doktora programları için başvuracak aday öğrenciler ise ALES’ten 80 puan ve üstü almış olmak şartı aranmaktadır.

 • ALES taban puanına karşılık GMAT eşdeğer taban puanı ve GRE eşdeğer taban puanı sayısal puanına değerini ilgili ÖSYM sayfasından görüntüleyebilirsiniz.

 • İngilizce dil yeterliği muafiyeti, Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Muafiyet Yönergesi’ndeki hükümlere göre yapılır.Eşdeğerliliği kabul edilmiş diğer yabancı dil sınavlarından değerlendirmesi olan aday öğrenciler ÖSYM’nin belirlediği ve YÖK’ün kabul ettiği eş değerlik tablosuna göre en az YDS 55 puanına denk gelen puanı beyan etmesi gerekmektedir. 

 • Özgeçmiş

 • Başvuru belgelerinin imzalı kopyası

 • Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı* ve fotokopisi (not ortalaması 4 üzerinden en az 3 olması şartı bulunmaktadır).Yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı* ve fotokopisi

 • Mezun olunan okuldan alınan ve başarı derecesini de gösteren transkript belgesi aslı* ve fotokopisi

 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi (Lisans mezunu aday öğrencilerimiz için ALES sonucunun 80 ve üstü puan, yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 55 ve üstü olması gerekmektedir)

 • Yabancı dil sınavlarına ait sonuç belgesi (YDS için 55 veya eşdeğerliği kabul edilen sınavların denklik puanı olması) gereklidir.

 • Nüfus cüzdanı aslı* ve önlü/arkalı fotokopisi

 • 4 adet vesikalık fotoğraf

 • İkametgâh beyanı (E-devlet üzerinden alınan belge geçerlidir)

 • Askerlik durum beyanı  (E-devlet üzerinden alınan belge geçerlidir)

Kayıt sürecinde sadece bireysel başvuru kabul edilmekte olup noter tasdikli vekâletname ile yetkilendirilen kişi kayıt işlemlerini gerçekleştirebilir.

Öğrenci Bilgi Sistemi (EWI) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Uluslararası Ticaret Hukuku ve Kamu Hukuku Yüksek Lisans programlarına katılmanız için alan mezuniyeti şartı aranmaktadır. Ek olarak  hukukçu olmayarak hukuk yüksek lisans programının tamamlanması ile hukuki danışmanlık hizmeti verilemez.

İşletme ve Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı için alan mezunu şartı aranmamaktadır. Alan mezunu olmayan aday öğrencilerimizin enstitünün alacağı karar ile ek bilimsel hazırlık dersleri alması gerekebilir.

Lisansüstü program ücretleri programın niteliğine göre paket ve yıllık olarak belirlenmiştir. Belirlenen ücretler dışında, ders tekrarı yapan (F notu alan), dersten çekilen (W notu alan ) ve ortalama yükseltmek için müfredatında belirtilen derslerinden fazlasını seçen öğrencilerden ek ders ücreti alınır.

Altınbaş Üniversitesi Lisans Mezunları İndirim Oranı
Altınbaş Üniversitesi lisans mezunları için Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilimler ve Fen Bİlimleri  lisansüstü (yüksek lisans) programları %50 indirimlidir. Klinik Psikoloji programı %25 indirimlidir. Program ücretine KDV dahil değildir.

Altınbaş Üniversitesi Lisansüstü (Yüksek Lisans) Mezunları İndirim Oranı
Altınbaş Üniversitesi lisansüstü (yüksek lisans) mezunları için Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri  doktora programları %25 indirimlidir.
Program ücretine KDV dahil değildir.

20 Nisan 2016 tarihli yükseköğretim kurulunun yayınlamış olduğu Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği 35. maddesi 6. fıkrası gereğince Tezsiz Yüksek Lisans Programları hariç aynı anda birden fazla lisansüstü programına kayıt yaptırılamaz ve devam ettirilemez.

Daha önce başka bir üniversiteden almış ve başarılı olduğunuz lisansüstü derslerinizi Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kayıt olmak istediğiniz yüksek lisans programında saydırabilirsiniz.
Doktora programları için ise Lisans derecesi ile kabul edilen aday öğrenciler için en fazla 4, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen aday öğrencileri için en fazla 2 ders saydırılabilir. Derslerin saydırılması için daha önce öğrenim görülen üniversite lisansüstü programa ait transkript ve ders içerikleri yazılacak olan dilekçe eki ile Enstitü Sekreteri’ne iletilmelidir.

MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.
(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde bu Yönetmelikte öngörülen başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

MADDE 17 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(3) Kredili derslerini minimum 3.00-4.00 arasındaki genel not ortalaması ile bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen azami sürenin sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu durumdaki öğrenciler için verilecek ilave süre enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu süre içerisinde tezsiz yüksek lisans programının gereklerini tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Ders kaydı yaptırmadığınız dönem eğitim sürenizden düşmektedir.

MADDE 6 –
(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

MADDE 11 –
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir

MADDE 15 –

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

Mezuniyet hakkı kazanmanız için gerekli olan AKTS’ye ek olarak ders seçimi yapma hakkınız bulunmaktadır. Ek olarak alınacak kredili ders için ödeme yapılması gerekmektedir.

Kaydını dondurmuş olan öğrenci, öğrenci belgesi alamaz.

Kayıt dondurma süresinde öğrenciye hak tanınan eğitim-öğretim süresinden düşülmektedir.

Lisansüstü programlarda bütünleme sınavı bulunmamaktadır.

Lisansüstü programlarda tek ders sınavı bulunmaktadır.

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi olan en çok üç yarıyıl ve tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi olan en çok altı yarıyıl sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
Tez savunmasının sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
Doktorada kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları için 2.5; tezli yüksek lisans programları için 3.00 not ortalamanızın olması gerekmektedir.

Öğrenci belgenizi ve transkriptinizi EWI sisteminde “Belgeler” bölümünden (https://ewi.altinbas.edu.tr/) talep edebilir ve online imza işlemi tamamlandıktan sonra belgenizi pdf şeklinde görüntülenir. İşlem tamamlandıktan sonra elektronik olarak imzalanan belgelerin çıktısını alınır ve ardından bu belgeleri Mahmutbey Kampüsü Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde mühür işlemi yapılır.

MADDE 7 –
(3) Yüksek lisans programından mezun olmak için gerekli olan tüm şartları yerine getiren öğrenciler, normal öğrenim süresinden önce mezun olabilirler.