Özgörü

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği doktora programının vizyonu ileri düzeyde araştırma odaklı eğitim, yaratıcı ve üstün nitelikli bilimsel araştırmalar, bilim dünyasına ve endüstriye hizmet ile alanında uluslararası düzeyde lider bir akademik birim olmaktır.

Özgörev

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği doktora programının misyonu yeni bilgi üretmek, bilimsel araştırmalarda mükemmele erişmek, bilimin ve teknolojinin ilerlemesine dünya çapında katkıda bulunmak, öğrencilerini küresel ortamda rekabetçi kariyere hazırlamak ve onlara endüstride ve akademide lider konumuna gelebilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak, ulusal ve uluslararası ölçekte akademisyenler yetiştirerek toplumun ve endüstrinin sorunlarına çözümler üretmek ve insanlığa hizmet etmektir.