Değerli Öğrenciler,

Kamu Hukuku yüksek lisans programları asıl olarak hukuksal formasyon ve derinlik kazandırma hedefine yönelmektedir. Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde, Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı kapsamında elbette aynı zamanda uygulama bakımından teknik konular detaylandırılmaktadır. Örneğin, ceza hukuku alanında tutuklanmaya ilişkin konular ya da anayasa hukuku alanında Anayasa Mahkemesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine hak ihlalleri nedeniyle bireysel başvuru gibi konuların detaylı öğrenimi yoluyla, doğrudan pratikte kullanılabilecek bilgi kaynaklarına sahip olunmaktadır. Bununla birlikte, Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programında, hukukun bütününe yönelik derinleşme ve nitelik gelişimi ana hedefi öne çıkmaktadır.

Altınbaş Üniversitesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, diğer hukuk fakültelerindeki karşılık programlardan farklı olarak, idare ve vergi hukuku alanlarında ayrıca uzmanlığın geliştirilebileceği ağırlıklı alan olanağı sunmaktadır. Geliştirilen dersler sadece teorik derinlik sağlamakla kalmamakta, aktüel birçok hukuksal soruna ilişkin teknik donanım kazandırmaktadır.

Programın, yerleşim alanı bakımından, hukuk ofislerinin ve İstanbul Adliyesinin fiziken çok yakınında yürütülüyor olması, İstanbul koşullarında aynı zamanda çalışma hayatı içinde olanların, programı verimli tamamlaması yönünde büyük avantaj sağlamaktadır. 

Doç. Dr. Hasan SINAR
Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı