Özgörü

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programının amacı; özel hukukun her alanında güçlü bir eğitim ile donanmış, edindiği bilgileri ve adalet duygusunu her tür hukuki ilişkiye yansıtabilen, hukuk literatürüne öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve faaliyet boyutlarında ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunarak gelişimine öncülük edecek mesleki etik değerlere sahip, yetkin hukukçular yetiştirmektir.

Özgörev

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı ile lisansüstü düzeyde öğretim alan öğrencilerimize seçecekleri dersler ile istedikleri alanda uzmanlaşmaları, seçkin akademik kadrosuyla öğrencilere seçtikleri derslerde pratik ve teorik alanda derinlemesine bilgiler kazandırmayı ve onları akademik çalışmalarında destekleyen bir formasyon vermeyi hedeflenmiştir. Program kapsamında verilen dersler sadece teorik derinlik sağlamakla kalmamakta, güncel birçok hukuksal soruna ilişkin teknik donanım kazandırmaktadır. Özellikle öğrencilere verilen seminer ödevleri ile, bir yandan akademik araştırma ve yazma yöntemlerine ilişkin beceriler kazandırılırken, diğer yandan güncel mahkeme içtihatları, Yargıtay kararları incelenip analiz edilerek, uygulamaya da katkı sağlanmaktadır.