Doç. Dr. Bengi YANIK İLHAN

Anabilim Dalı Başkanı
E posta: bengi.ilhan@altinbas.edu.tr

Prof. Dr. Işın ÇELEBİ

E posta: isin.celebi@altinbas.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Mahfi EĞİLMEZ

E posta: ahmet.egilmez@altinbas.edu.tr

Doç. Dr. Atilla ÇİFTER

E posta: atilla.cifter@altinbas.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Nevzat Barış VARDAR

E posta: nevzat.vardar@altinbas.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Yasin KÜTÜK

E posta: yasin.kutuk@altinbas.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fulya ÖZAKSOY SONÜSTÜN

E posta: fulya.sonustun@altinbas.edu.tr

Arş. Gör. Ahmet Tuğşad DOĞUKAN

E posta: ahmet.dogukan@altinbas.edu.tr

Arş. Gör. Emrullah VERMEZ

E posta: emrullah.vermez@altinbas.edu.tr