Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

Uluslararası İlişkiler Doktora Programı, alanında güçlü bir entelektüel altyapıya sahip ulusal ve küresel liderler yetiştirmek, disiplinin gelişmesine katkı sağlayacak akademik araştırmalar gerçekleştirmek ve paydaşlarına ve topluma yarar sağlayıcı hizmetler vermek amacıyla kurulmuştur. Uluslararası İlişkiler Doktora Programı öğrencilerini, alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak kişiler olarak yetiştirmeyi ve Uluslararası İlişkiler, Bölgesel çalışmalar, Siyasi Tarih ve Uluslararası İlişkiler disiplinin alt alanlarında uzmanlık kazanmalarını hedefler. Öğrenciler, Uluslararası İlişkiler, Bölgesel çalışmalar ve Siyasi Tarih alanlarında temel dersler ve seçmeli dersler alır ve mesleğin önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler. Doktora tezi çalışması ile kendi ilgi alanlarını geliştirerek Uluslararası İlişkiler, Bölgesel çalışmalar ve Siyasi Tarih alanlarında derinlik kazanırlar. 

Eğitim Yeri: Gayrettepe Yerleşkesi.

Eğitim Saati: Hafta içi 19.00 – 22.00 saatleri arasında gerçekleşmektedir.

Eğitim Dili: Uluslararası İlişkiler Doktora Programı İngilizce olarak sunulmaktadır.

Program: Uluslararası İlişkiler Doktora Programında öğrenci; 7 ders, 1 seminer dersi, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve 1 tez çalışmasından sorumludur.

Başvuru
için tıklayınız