Değerli Öğrenciler,

Bilişim alanında yaşanan gelişmeler sonucunda veri olarak nitelediğimiz sayısal değerlerin varlıkları geleceğimizi, kontrol edilemez biçimde değiştirerek ve dönüştürerek biçimlendirmektedir. Tanım olarak; geçmişten günümüze elde edilen işlenmemiş bilgiler bütününe veri diyebiliriz. Verinin ne kadar önemli olduğu, hayatının merkezine bilgiyi koyan hemen herkesin malumudur. Veriyi elde etmek ne kadar zor bir süreç ise onu işleyebilmek de en az onun kadar zorlu olmaktadır. Ancak veriyi işleyebilmek için onu öncelikle iyi analiz etmek gerekmektedir. Aslında veriyi tanımlamak ise toplamak ve işlemek kadar zorlu değildir. Bu bağlamda veri ile bilgiyi de ayırt etmek gerekmektedir. Dolayısıyla işlenmiş ve yapılandırılmış veriler bilgi olarak tanımlanmaktadır. Son yıllarda bilişim kavramının da hayatımızın önemli bir parçası olması ile birlikte geçmiş ile kıyaslandığında verinin elde edilmesi kolaylaşmakta ancak asıl zorluk veriyi işlerken ortaya çıkmakta. Dolayısıyla “bilgi” ye erişmek için gerekli süreç karmaşık analiz yöntemlerini kullanarak veriyi işlerken sağlanabilmektedir. 

Yukarıda bilgiyi elde etmekten işlemeye, karşılaşılabilecek sorunlardan bahsettik. Bilgi işlemenin, analiz etmenin veriyi asıl anlamlı kılan taraf olduğunu belirttik. Bu bağlamda Veri Analitiği Anabilim Dalı olarak öğrencilerimizi bilgi çağında en önemli yere konumlandırabilmek için güncel konularla bezenmiş ve veri analitiğinin dinamizmi ile uyumlu bir ders planı önermekteyiz.

Öğrencilerimize, nitelikli ve uluslararası öğretim üyelerimizin katkılarıyla problem çözme, proje üretme odaklı bir öğretim için çağrıda bulunuyoruz. Onların yeteneklerini ortaya çıkaracak donanımlarının farkında olmalarını sağlayacak danışmanları ile tanışmalarını öneriyoruz. 

Doç. Dr. Doğu Çağdaş ATİLLA
Veri Analitiği Anabilim Dalı Başkanı