Değerli Öğrenciler,

Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı, tecrübeli öğretim üyeleri ile birlikte genç ve dinamik akademik kadrosuyla çağdaş ve kaliteli eğitim sunarak hekim olma bilincini ilk sırada tutan, çağdaş ortodontinin gerekliliklerini yerine getiren, ilkeli birer akademisyen ve klinisyen yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Programda teorik ve pratik ortodonti derslerinin yanı sıra, temel bilimler ve klinik anabilim dallarına ait pratik ve teorik derslerin de yer alması, olguları daha geniş perspektifle değerlendirebilen, sorgulayan ve yeni çözümler üretebilen ortodontistler yetiştirilebilmesine katkı sağlamaktadır.

Güncel tedavi yaklaşımlarının geniş yelpazede sunulduğu ortodonti eğitimi, öğrencilerimize profesyonel hayatlarında yenilikleri takip edebilmeleri, bilim ve teknoloji merkezli tedavileri benimsemeleri için örnek teşkil edecektir. 

Nihai hedefimiz, yaşam boyu öğrenme kavramını benimseyerek, güncel literatürü ve yenilikleri takip eden, etik değerlere saygılı, geniş vizyona sahip, mesleki açıdan sürekli bir gelişim sağlayabilen ortodontistler yetiştirmektir. 

Prof. Dr. Korkmaz SAYINSU
Ortodonti Anabilim Dalı Başkanı