SİYASET VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans programı, siyasetin karmaşık yapısı üzerine düşünebilen, eleştirebilen, kamusal alanda aktif rol alabilen ve akademik alanda gelişkin çalışmalara imza atabilecek öğrenciler yetiştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Programımızın amacı, öğrencilerine siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerin önemli olay ve olgularının bilimsel olarak incelenmesini sağlayacak kavram ve kuramlar üzerinde derinleşebilmelerini sağlamak ve bu kuram ve kavramlar ışığında Türkiye ve dünyaya ilişkin özgün araştırmalar yapabilmelerini sağlamaktır. Programımız, öğrencilerini, alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak kişiler olarak yetiştirmeyi ilke edinmiştir. Öğrencilerine ulusal ve küresel ölçekte kamu kurum ve kuruluşlarında, sivil toplum ve iş kuruluşlarında yetkin ve sorumlu bir şekilde çalışabilme ve çalışma süreçlerini etkin bir şekilde yönlendirebilme becerileri kazandırabilmek programın amaçları arasındadır.

Eğitim Yeri: Gayrettepe Yerleşkesi.

Eğitim Saati: Hafta içi 19.00 – 22.00 saatleri arasında gerçekleşmektedir.

Eğitim Dili: Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı Türkçe ve İngilizce olarak sunulmaktadır.

Program: Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı tezli ve tezsiz (projeli) olarak sunulmaktadır. Öğrenci, tezli programda 7 ders, 1 seminer dersi ve 1 tez çalışmasından sorumludur. Tezsiz (projeli) programda 10 ders ve 1 proje ödevinden sorumludur. 

Başvuru için tıklayınız.