Özgörü

Endüstri Mühendisliği Bölümü olarak, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirerek endüstriyel alanda lider profesyoneller yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Özgörev

Mükemmeliyeti hedefleyen eğitim anlayışımızla, öğrencilerimize endüstriyel süreçlerde etkin bir şekilde çalışabilecekleri bilgi ve becerileri kazandırarak, endüstriyel sektörde dönüşüm sağlayacak bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.