Doç. Dr. Doğu Çağdaş ATİLLA

2017 yılında İstanbul Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı’ndan doktora derecesini almış ve 2009-2018 yılları arasında yine bu üniversitede çeşitli araştırma faaliyetlerinde bulunmuş, 2012-2017 yılları arasında ise Işık Üniversitesi’nde tam zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Başlıca ilgi alanları elektromanyetik, geniş bant anten tasarımı, güç aktarım devreleri tasarımı ve elektrikli araçlardır. 2017 yılından itibaren görev aldığı Altınbaş Üniversitesi’nde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü, Veri Analitiği Anabilim Dalı Başkanlığı, Elektrikli, Otonom, İnsansız Araçlar Araştırma ve Uygulama Merkezi (AUTONOM) kurucu müdür yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. Atilla; altı adet tescil edilmiş ulusal patentin yanı sıra, yürütücülüğünü ve araştırmacılığını üstlenmiş ondan fazla araştırma projesi, kırktan fazla uluslararası makale ve konferans bildirisi ve bir kitap bölümü yayınlamıştır. Ayrıca, Elektrikli Araç, Otonom Araç, İHA, Roket ve Uydu gibi alanlarda mücadele eden ödüllü EVA Team ekibinde proje yürütücülüğü ve danışmanlığı görevlerini üstlenmiştir.

Doç. Dr. Murat BOLELLİ

1972 yılında İstanbul’da doğdu. Şişli Terakki Lisesini, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesinde Personel Yönetimi Bölümünde Yüksek Lisans yaptı. Profesyonel hayatı boyunca İnsan Kaynakları alanında farklı roller üstlendi. Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünde Doktora çalışmasını tamamladı. 2016 yılında Yardımcı Doçent, 2021 yılında Doçent kadrosuna atandı. Akademik çalışmalarını örgütsel davranış alanında, özellikle Sosyal Güç, Karanlık Üçlü, Çok Kriterli Karar Verme, Psikolojik Sermaye kavramları üzerinde sürdürmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Ural Ufuk DEMİREL

1984 yılında Ankara’da doğdu. Konya Karatay Anadolu Lisesini, Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünü bitirdi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı, Organik Kimya Alanında kimyasal sentez ve antimikrobiyal etki taraması konusunda Yüksek Lisans yaptı. 2015 yılında Altınbaş Üniversitesi İngilizce Eczacılık Fakültesinde araştırma görevlisi oldu. 2021 yılında tam burslu olarak kabul edildiği Altınbaş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Farmasötik Bilimler, Farmasötik Kimya Alanı Doktora Programında antikanser bileşiklerin tasarımı, sentezi ve aktivite taraması konulu doktora çalışmasını tamamlayarak Doktor unvanı aldı. 2022 yılında Altınbaş Üniversitesi İngilizce Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalına Dr. Öğretim Üyesi olarak atandı. Akademik çalışmalarına ilaç kimyası, bileşik sentezi, aktive taraması ve moleküler docking konularında devam emektedir.

 

Prof.Dr. Neşe Buket AKSU

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya üzerine Lisans Üstü yapmış olup, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı ve Bradford Üniversitesi – İngiltere’de tez konusu kalite tasarımı olan (Quality by Design/QbD) Doktora eğitimini tamamlamıştır. Sosyal Bilimlerde de Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalında Yüksek Lisans yapmıştır.

1982 yılında başladığı İlaç Sanayii’nde İlaç Ruhsatlandırma, İhracat, Pazarlama Bölümlerinde görev yapmış olup halen Santa Farma İlaç Sanayii’nde danışman olarak görevine devam etmektedir. Asıl kadrosu, Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak sürmektedir.

Türk Eczacılar Birliği Eğitmeni de olan Dr.Aksu aynı zamanda kıdemli uzman olarak Blanchard International Group Türkiye Temsilciliğinde eğitmenlik görevini sürdürmekte, eğitimcinin eğitimi, liderlik, sunum teknikleri, takım performansı, iletişim, koçluk eğitimlerini vermektedir.

Uluslararası ve Ulusal düzeyde, Kalite Yönetimi ve Tasarımı, Proses Analitik Teknolojisi, İlaç Ruhsatlandırma konularında 150’nin üzerinde seminere katılmış, davetli konuşmacı olarak 150’den fazla konferans vermiş, çeşitli toplantılarda ve üniversitelerde panelist olarak yer almıştır. Ayrıca uzman olduğu Kalite Tasarımı konusunda Uluslararası kitap bölümü ve makaleleri mevcuttur.

Doç. Dr. Süleyman BAŞTÜRK

Lisans derecesini 1993 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Mühendisliği bölümünden almıştır. Mezuniyeti müteakip Mühendis Teğmen rütbesi ile Eskişehir 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İmalat Müdürlüğünde çalışmaya başlamıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliğinde Yüksek Lisans ve İTÜ Makine Mühendisliğinde de Doktora eğitimini tamamlamıştır. Hava Harp okulunda öğretim üyeliği ile Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Halihazırda Altınbaş Üniversitesi Elektrikli, Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi (AUTONOM) Müdürlüğü ve aynı zamanda Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. 

Dr. Öğr. Üyesi Eylem AKDENİZ GÖKER