Özgörü

Finans ve Bankacılık Yüksek Lisans Programı, finans sektörünün karmaşıklığını ve dinamizmini anlama ve yönetme amacı güderek lisansüstü eğitimi alan profesyonelleri, finans dünyasında etkin rol almalarını sağlayacak üst düzey bilgi ile donatacak ve yöneticilik vasfına hazırlayacak şekilde kurgulanmıştır.

Özgörev

Finans ve Bankacılık Yüksek Lisans Programı, katılımcıları giderek daha rekabetçi hale gelen finans sektörü içinde bu rekabetin üstesinden gelmek için gereken bilgi, beceri ve deneyimle donatmak ve geleceğin finans liderlerini yetiştirmek için planlanmıştır. Bu amaçla program, finans dünyasında kendilerine bir yer edinmek isteyen geleceğin liderlerine kılavuzluk eden özgün ve nitelikli bir eğitim sunar.