Özgörü

Sağlık Yönetimi Bölümü olarak, sağlık sektöründe etkili liderlerin yetişmesine öncülük ederek, yenilikçi ve sürdürülebilir sağlık hizmeti çözümleri sunmayı hedefliyoruz.

Özgörev

Öğrencilere sağlık hizmetleri yönetiminde bilgi ve beceri kazandırarak, çağdaş yönetim prensiplerini benimsetip, sağlık sistemlerinde verimlilik ve kaliteyi artırmayı destekliyoruz.