Değerli Öğrenciler,

Çağımız, görüntü ve tasarım çağı. Sanat ve Tasarım Tezli Türkçe Yüksek Lisans Programımız, Plastik Sanatlar Anabilim Dalımız dört alt uzmanlık dallarıyla bu ihtiyaca cevap veren genç tasarımcılar ve sanatçılar yetiştirilmesine öncülük etmektedir. Altınbaş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Plastik Sanatlar, Grafik Tasarım, Moda ve Tekstil Tasarım, Takı Tasarım alt uzmanlık dalları ile kurulmuştur. Sanat ve Tasarım Programımız, çağın dinamiklerini yakalayan özgürlükçü, yenilikçi, yaratıcılığı ve disiplinlerarası çalışma anlayışını benimseyen bir programdır.  Türkiye’de takı tasarımı alanında Yüksek Lisans Programı yürüten tek program Altınbaş Üniversitesine aittir. Programımız, akademik kadrosu, fiziki altyapısı ve ekipmanlarıyla çağdaş, yenilikçi, kamu yararını gözeten anlayışta bir eğitim anlayışı sürdürmektedir. Alt uzmanlık dallarıyla genç sanatçılar ve tasarımcılara etik estetik değerler çerçevesinde toplumun ihtiyaçları ile paralel bir yetkinlik ve deneyim alanı kazandırmayı hedeflemektedir. 

Prof.Dr. Nurcan PERDAHCI
Plastik Sanatlar Anabilim Dalı Başkanı