Özgörü

Makine mühendisliği alanında uluslararası ölçütlere uygun lisansüstü eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalar yapmak, literatüre ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunmak, alanında tanınan, saygın, yenilikçi ve kendini sürekli geliştiren bir anabilim dalı olmak.

Özgörev

Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programımızın misyonu, makine mühendisliği lisans eğitimini tamamlamış makina mühendislerini, mesleklerini uluslararası seviyede yapabilecek, üretken yüksek makine mühendisleri olarak yetiştirmek; akışkanlar mekaniği, ısı transferi, otomasyon, otomotiv, enerji, konstrüksiyon ve imalat gibi makine mühendisliği alanlarında derinlemesine uzmanlık kazandırmaktır.