Değerli Öğrenciler, 

Altınbaş Üniversitesi, Finansal Ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencilerini, alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak kişiler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğrenciler, eğitimleri süresince alanında temel dersler ve seçmeli dersler alıp mesleğin önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde eder ve iş dünyasının gerçekleriyle tanışır. Ayrıca program, son araştırma tekniklerine yönelik eğitimi ile öğrencilerine hem teorik hem pratik alanda eğiterek iş dünyasının gereklerine dair nitelikli bir eğitim imkanı sunmaktadır. Program, öğrencilerin ekonomi alanındaki kavramları ve mevcut teorileri yorumlamasına ve uygulamasına, dünya ekonomisindeki riskleri tanımlayıp yönetmesine olanak verir. Öğrenciler ekonomi alanında yaygın olarak faydalanılan yazılım ve uygulamalardan faydalanarak ekonomideki problemlere yenilikçi çözümler bulabilir ve ekonomik performansın ilerlemesine katkıda bulunabilir. Öğrenciler ayrıca günümüz dünyasında çok önemli olan veri toplama ve analiz etme sürecine dair bilgilenip gerekli yöntem ve araçları kullanma kabiliyeti edinir. Bütün bunlara ek olarak yüksek lisans projesi ile kendi ilgi alanlarını geliştirir ve profesyonel yönetim süreçlerine yönelik derinlemesine bir bilgi birikimine sahip olur. Dahası dünyada yeni gelişen uzmanlık alanlarını takip edebilmeleri adına sürekli olarak müfredatlar ve ders içerikleri revize edilmektedir. Sizleri de yüksek lisans programımızda görmek dileğiyle.

Doç. Dr. Bengi YANIK İLHAN 
Ekonomi Anabilim Dalı Başkanı