Üniversitemiz lisansüstü programlarına kayıt yaptıran adayların daha önce başka bir Üniversite veya başka bir lisansüstü programda aldıkları dersleri saydırma (muafiyet) işlemlerinde ve tez/proje kayıtlarında uygulanacak esaslar;

Tezli yüksek lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilere en fazla 4 ders için muafiyet verilir.

Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylar seminer dersini yeni kaydolduğu programdan almak zorundadır.

Tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilere en fazla 5 ders için muafiyet verilir.

Doktora programlarına kayıt yaptıran öğrencilere en fazla 4 ders için muafiyet verilir.

Üniversitemiz tezli yüksek lisans programında başarısız olup ara vermeden (ilişiğinin kesildiği dönem) aynı isimli tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıran öğrencilerin seminer dersi hariç başarılı oldukları tüm dersler sayılır.

Üniversitemiz tezli yüksek lisans programı tez aşamasındayken ilişiği kesilen öğrencilerin aynı programa ara vermeden (ilişiğinin kesildiği dönem) tekrar kaydolmaları durumunda sadece tez dersini alabilir.

(Senato Tarihi:18.11.2021)